گزارش های روزانه
گزارش بازار مورخ 29 شهریور 93

گزارش بازار 

امروز شاخص کل با افزايش 1.4 واحدي به عدد71,445 واحدي رسيد. حجم کل معاملات امروز 159 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 91 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند

بیشترین تاثیر مثبت را نماد خودرو با 11.13 واحد و بيشترين تاثير منفي را نماد فارس با (21.9) واحد برجاي گذاشتند و شاخص فرابورس نیز( 2.30) واحد كاهش يافت. بازار امروز با حجم پايين و با جو منفي شروع به كار كرد ولي در ساعات پاياني معاملات, بازار بافشار خريد مواجه شده و مثبت شد. گروه پتروشيمي اكثر نماد ها از جمله فارس و شيرازمنفي بودند و گروه خودرو جو مثبتي داشتند و در بيشتر نمادها در دامنه مثبت مورد داد و ستد واقع شدند. بانكي ها و فلزات متعادل بوده و معدني ها مثبت بودند. گروه قندي , رايانه و بيمه منفي معامله شدند اما ساختماني, غذايي و دارويي ها مثبت بودند.

ادامه...
تیم